ul.Radzikowskiego 25
31-315 Kraków

Tel. (0-12) 637-34-66, 637-10-70
E-mail: info@konsmet.com

Realizacje

Zapraszamy do zapoznania się z realizacjami wykonanymi przez Grupę Konsmet.

Zrealizowane w latach 1983 - 1991

Firma wykonała roboty adapcyjno-remontowo-bodowlane w Akademii Medycznej w Krakowie,
Kompleks Szpitalny przy ul. Kopernika 12, 17 oraz "Czerwona Chirurgia" - obiekty zabytkowe
Remont "Hotelu pod Różą" - obiekt zabytkowy
Remont Collegium Medicum - remont dziedzińca, kamieniarki - obiekt zabytkowy
Remont siedziby Zarządu Rewaloryzacji Miasta Krakowa przy ul Brackiej
Remont kamienicy róg ulic Jana i Marka - obiekt zabytkowy
Roboty budowlane na obiektach A.W.F. w Krakowie i wielu innych obiektach należących do A.W.F.

Zrealizowane w latach 1992-2004

Dla Krakowskiego Okręgu Wojskowego

Przebudowywanie z koszarowców na obiekty sztabowo - biurowe o wysokim standardzie
listopad 1991 - kwiecień 1994
Remont budynku 20, 21, 22 przy ul. Rakowickiej 29 - obiekty zabytkowe
czerwiec 1992 - luty 1993
Remont budynku 2 przy ul. Rakowickiej 22
1993
Remont budynku 71 przy ul. Rakowickiej 22 - obiekt zabytkowy
maj 1993 - czerwiec 1994
Remont budynku 77 przy ul. Rakowickiej 29 - obiekt zabytkowy
październik 1992 - marzec 1993
Remont budynków przy ul. Głowackiego 11, 12 - obiekty zabytkowe

Dla Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

czerwiec 1993 - marzec 1995
Budowa Pogotowia Ratunkowego przy ul. Niepodległości w Skawinie

Dla A.W.F. w Krakowie

marzec 1993 - październik 1993
Budowa pełnowymiarowego basenu
1983 - 1995
Roboty budowlane domów akademickich i innych obiektów A.W.F. przy ul. Jana Pawła II

Dla T.P.Ch. "HOSPICJUM"

październik 1995 - kwiecień 1996
Roboty budowlane

Dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie

październik 1995 - 1996
Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy ul. Grochowskiej

Dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Śnieżka"

1996 - 1998. Oś. Złocień-Bieżanów nr 7
Budynek mieszkalny
Jako wykonawca

1997 - 1999. Oś. Złocień-Bieżanów nr 11
Budynek mieszkalny
Jako wykonawca

Dla Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych i Mieszkaniowych

lipiec 1996 - 1997
Remonty i adaptacje w obiektach hotelowych P.U.H. i T. Kraków
lipiec 1996 - 1997
Adaptacja pomieszczeń wraz z przebudową i modernizacją Hotelu "Felix"

Dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Mistrzejowice-Północ"

1997 - 1998. Oś. Bohaterów Września nr 1 i 2
Budynek mieszkalny
Jako wykonawca1997 - 1999. Oś. Bohaterów Września nr 3 i 4
Budynek mieszkalny
Jako wykonawca

1998 - 1999. Ul. Próchnika
Budynek mieszkalny
Jako wykonawca

Dla TBS "Złocień" - Budowa domów mieszkalnych wraz z obsługą inwestycyjną

1997 - 1997. Oś. Złocień - Bieżanów nr 13
Budynek mieszkalny
Jako wykonawca

2000 - 2002. Oś. Złocień - Bieżanów nr 12
Budynek mieszkalny
Jako wykonawca

1999 - 2000. Oś. Złocień - Bieżanów nr 15
Budynek mieszkalny
Jako wykonawca


2000 - 2002. Ul. Radzikowskiego 25
Budynek mieszkalno - usługowy
Jako wykonawca

2000 - 2004. Ul. Padniewskiego
Budynki mieszkalne
Jako wykonawca

styczeń 2003 - listopad 2004. Ul. Smoleńskiego
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Jako wykonawca

Dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Zadworze"

luty 1998 - 1999. Ul. W.Turka nr 6
Budynek mieszkalny wielorodzinny
listopad 1999 - 2001. Oś. Panorama- Zadworze A i B
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestycje własne

listopad 2000 - 2002. Ul. Odrowąża 12
Budynek mieszkalny
Jako inwestor oraz wykonawca

maj 2001 - maj 2003. Ul. Kawiory 39
Budynek mieszkalny
Jako inwestor oraz wykonawca

czerwiec 2003 - lipiec 2004. Ul. Radzikowskiego 27
Remont, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowo - mieszkalnego
Jako inwestor oraz wykonawca